Clwb Busnes Torfaen yn cloi 2019 gyda digwyddiad Nadoligaidd llwyddiannus

IMG_3933

Mae gan Lais Busnes Torfaen, sef clwb rhwydweithio poblogaidd yn ne-ddwyrain cymru, dros 70 o aelodau ac mae'n cynnig cyfleoedd rhwydweithio i fusnesau, cyfle i glywed gan siaradwyr ysbrydoledig, cylchlythyr chwarterol am ddim sy'n cynnwys cyfoeth o wybodaeth a chyngor ynghyd â chyfleoedd i aelodau i hyrwyddo'u busnesau. Cynhaliwyd digwyddiad olaf Llais Busnes Torfaen ar gyfer 2019 ddydd Iau 5 Rhagfyr 2019 yng Nghlwb Golff a Gwledig Greenmeadow, Cwmbrân.

Alliance Marketing Agency, un o brif asiantaethau marchnata De Ddwyrain Cymru, ac aelod o Lais Busnes Torfaen,  oedd yn noddi ac yn cynnal y digwyddiad hwn. Yn ystod eu cyflwyniad byr, rhoddodd Alliance gyngor defnyddiol, hawdd ei ddilyn ar sut y gall busnesau lleol roi hwb i'w hymdrechion marchnata eu hunain yn barod ar gyfer 2020.

Dilynwyd y cyflwyniad gan sesiwn rwydweithio wedi'i hwyluso, cafwyd ychydig o hwyl yn gwneud sgiliau adeiladu tîm, ac adloniant gan Gôr Lleisiau Torfaen. Dywedodd Ashley Harkus, Cadeirydd LlBT a Phartner Rheoli yn y cwmni cyfreithiol lleol Everett, Tomlin, Lloyd a Pratt: “Mae Llais Busnes Torfaen yn gyfle gwych i fusnesau lleol ddod at ei gilydd, rhannu syniadau a chydweithio i dyfu a ffynnu. Hoffwn ddiolch i Alliance am eu cefnogaeth a Chôr Lleisiau Torfaen am ddod draw a pherfformio cyfres o ganeuon gwych. Hoffwn hefyd ddiolch i'n holl aelodau am eu cefnogaeth trwy gydol 2019. Mae wedi bod yn flwyddyn ragorol arall i'r clwb ac rydym i gyd yn edrych ymlaen at flwyddyn aelodaeth gyffrous yn 2020. Byddwn yn cychwyn calendr LlBT 2020 gyda noson arbennig i recriwtio aelodau ym Mwyty Pysgod a Sglodion Page's,  ddydd Iau 30 Ionawr 2020. Bydd rhaid archebu! ”

Mwy o wybodaeth am Lais Busnes Torfaen (aelodaeth flynyddol yn dechrau o £48.00) yma

 

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 20th Rhagfyr 2019