Gwobrau Eiddo Insider Wales 2019 nawr ar agor

Mae’r farchnad eiddo yng Nghymru yn esblygu’n gyflym, gyda datblygiadau newydd yn trawsnewid trefi a dinasoedd.

Fel gyda gwobrau llwyddiannus 2018, bydd cytundebau eiddo masnachol a phreswyl, cynghorwyr proffesiynol, datblygiadau, adeiladwyr, datblygwyr a phersonoliaethau hefyd yn amlwg.

Mae ystod eang o gategorïau ar gael a daw enwebiadau i ben ar 29ain Mawrth 2019.

Rhagor o wybodaeth a chofrestru yma 

Cynhelir y cinio gwobrau yn Neuadd y Ddinas, Caerdydd, ar ddydd Iau 13eg Mehefin.

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 6th Chwefror 2019