National minimum wage and auto enrolment rates from April 2019

Ar ôl Cyllideb y Canghellor, bydd newidiadau pellach yn effeithio sut mae busnesau’n talu gweithwyr o Ebrill 2019.

Cadarnhawyd y bydd yr Isafswm Cyflog Gwladol i’r rheiny dros 25 oed yn cynyddu o £7.83 i £8.21 yr awr.

Dysgwch am y newid mewn cyfraddau a darllenwch fwy gan y Cyfrifwyr a Chynghorwyr ar Dreth o Gwmbrân, Green & Co 

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 8th Chwefror 2019