Menter Newydd i gynyddu nifer y menywod mentergar yng Nghymru

Mae Llywodraeth Cymru’n galw ar y gymuned fusnes i gefnogi menter newydd sy’n anelu at gynyddu nifer y menywod mentergar yng Nghymru a rhoi’r gefnogaeth orau posibl iddyn nhw.

Ysbrydolwyd rhaglen newydd Llywodraeth Cymru, Cefnogi Menywod Entrepreneuraidd, gan waith panel o arbenigwyr, i ystyried y ffordd orau i annog, datblygu a chefnogi menter menywod yng Nghymru.

Rhoddodd y panel, a gadeiriwyd gan Helen Walbey, ystyriaeth i gorff o dystiolaeth academaidd a dogfennaeth ar fenywod entrepreneuraidd. Siaradon nhw ag amrywiaeth o fenywod mewn busnes, grwpiau cynrychiolaidd a chyrff partner, ac unioni eu gwaith gydag egwyddorion Rhaglen Cyflymu Entrepreneuriaeth Ranbarthol Sefydliad Technoleg Massachusetts sy’n cael ei hyrwyddo gan Greu Sbarc yng Nghymru.

Y canlyniad yw Fframwaith newydd ar gyfer Cefnogi Menywod Entrepreneuraidd yng Nghymru a Chanllaw Arfer Da er mwyn dweud sut mae Llywodraeth Cymru a’r gymuned fusnes yn gweithio i gynyddu nifer yr entrepreneuriaid o blith menywod yng Nghymru.

 

Gwyliwch fideo Menywod Torfaen mewn Busnes 2018 isod. Ein siaradwraig yn y digwyddiad yma oedd Jenny Evans, sylfaenydd Jenny Kate Ltd..

 

Watch the 2018 Torfaen Women in Business video  below. Our speaker at this event was Jenny Evans founder of Jenny Kate Ltd
Wedi ei bostio ar Dydd Iau 7th Chwefror 2019