Digwyddiad rhwydweithio a recriwtio aelodau llwyddiannus i Glwb Busnes poblogaidd Torfaen

Cychwynnodd Llais Busnes Torfaen, un o’r clybiau rhwydweithio busnes mwyaf llwyddiannus a phoblogaidd yn yr ardal, ei galendr 2019 gyda digwyddiad recriwtio aelodau llwyddiannus. Bu i fwy na 30 o bobl fwynhau noswaith o rwydweithio, pysgod a sglodion a chofrestru ar gyfer aelodaeth flynyddol 2019 yn Page’s Fish & Chip Restaurant, Cwmbrân.

 

Meddai Cadeirydd Llais Busnes Torfaen, Ashley Harkus, Partner Rheoli yn y cwmni cyfreithiol Everett, Tomlin Lloyd & Pratt a gynhaliodd y digwyddiad “Mae wedi bod yn bleser gwirioneddol i groesawu cymaint o fusnesau a phobl i ddigwyddiad heno. Rydym wrth ein boddau bod nifer o aelodau newydd wedi ymuno ac mae llawer o’n haelodau presennol wedi adnewyddu eu haelodaeth. Roedd yn noson dda iawn ac rydym yn edrych ymlaen at flwyddyn gyffrous ar gyfer y clwb.”

 

Mae Llais Busnes Torfaen yn croesawu busnesau pa bynnag gyfnod yn eu datblygiad y maent ynddo, gan gynnwys busnesau newydd a busnesau sydd wedi eu sefydlu, ac ar draws llawer o sectorau. Gall aelodau newydd ymuno am £48.00 yn unig am aelodaeth blwyddyn, sy’n cynnwys dau le ym mhob digwyddiad chwarterol. Mae’r digwyddiadau hyn fel rheol  yn cynnwys rhwydweithio, bwffe a siaradwyr.

Ewch i www.southwalesbusiness.co.uk i gael rhagor o wybodaeth ac i ymuno

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 12th Chwefror 2019