Cymerwch ran yn Arolwg Prentisiaethau a Sgiliau yng Nghymru Insider

Ydych chi’n gallu cael hyd i staff gyda’r sgiliau y mae eu hangen ar eich busnes?  A fyddech chi’n ystyried derbyn prentisiaid? Sut allai eich busnes chi wneud hynny?

 Mae Insider wedi ymuno ag Educ8 i weld pa sgiliau sydd fwyaf prin yng Nghymru, ac i gael barn cyflogwyr ar recriwtio prentisiaid a’r system brentisiaethau   

Cymerwch ran yn yr arolwg yma

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 8th Chwefror 2019