Busnesau yn Nhorfaen yn cyrraedd rhestr fer Gwobrau Cyllid Cymru 2019

Mae Gwobrau Cyllid Cymru a gynhelir gan Recruit 121 Finance & Accounting, yn dathlu cyflawniadau rhagorol yn y proffesiwn cyllid, ac yn cydnabod y cyfraniad aruthrol y mae’r sector Cyllid yn ei wneud i’r economi yng Nghymru.

Mae’r busnesau canlynol yn Nhorfaen wedi cyrraedd y rhestr fer:

Prif Swyddog Cyllid/Cyfarwyddwr Cyllid dros £25 Miliwn : Joseph Towler – Grŵp Zenith Print

Tîm Cyllid Canolig/Mawr (mwy nag 11 aelod o staff yn y tîm): I G Lintels

Bydd enwau’r enillwyr yn cael eu cyhoeddi yn ystod cinio mawreddog, yn Neuadd y Sir Caerdydd ar 5 Ebrill.

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 4th Chwefror 2019