Gwahoddiad i fusnesau Cymru gymryd rhan mewn gwobrau gwasanaethau sy'n gyfeillgar i bobl fyddar

Mae cyrff sy’n mynd gam ymhellach i greu mannau gwaith a gwasanaethau sy’n cefnogi’r un ym mhob chwech o bobl yng Nghymru sy’n fyddar neu'n drwm eu clyw yn cael eu hannog i gymryd rhan yn yr unig gystadleuaeth sy’n rhoi gwobrau i wasanaethau sy’n gyfeillgar i bobl fyddar.

Mae gwobrau Rhagoriaeth Cymru 2019 yn agored i holl wasanaethau cyhoeddus, mentrau cymdeithasol, cwmnïau preifat a mudiadau gwirfoddol sy’n cynnig gwasanaethau yng Nghymru. Cyflwynir y gwobrau i wyth cyfundrefn gorau’r wlad mewn seremoni yng Ngwesty Dewi Sant ym Mae Caerdydd, ar ddydd Gwener 17eg Mai.

Rhagor o wybodaeth a sut i gymryd rhan yma 

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 11th Chwefror 2019