Paratoi Cymru: Porth Brexit Llywodraeth Cymru Nawr Yn Fyw:

Mae Porth newydd Llywodraeth Cymru ar gyfer paratoi Cymru ar gyfer Brexit bellach wedi'i gyhoeddi.

 Mae Llywodraeth Cymru wedi bod yn glir ers canlyniad refferendwm yr UE y byddai Brexit afreolus, heb gytundeb yn drychinebus i Gymru. Gan ei bod yn dod yn fwy eglur bod yna bosibilrwydd go iawn na fydd cytundeb, gwnaed mwy o baratoadau i ddiogelu buddiannau Cymru a'i phobl.

Mae Llywodraeth Cymru wedi nodi gweledigaeth glir ar gyfer Brexit sy'n blaenoriaethu swyddi, yr economi a buddiannau Cymru. Mae mwy o wybodaeth am hyn ar gael yn y Papur Gwyn, Diogelu Dyfodol Cymru.

Mae'r ddolen hon at wefan Paratoi Cymru sy'n cynnwys nifer o gysylltiadau penodol i feysydd penodol gan gynnwys 'Busnes a'r Economi' ynghyd â Phorth Brexit Busnes Cymru.

Ymhlith y meysydd eraill mae

  • Pobl Sy’n Byw yng Nghymru
  • Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
  • Addysg a Sgiliau
  • Yr Amgylchedd ac Amaethyddiaeth
  • Cydlyniant Cymunedol
  • Gwasanaethau Lleol a’r Trydydd Sector
Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 23rd Ionawr 2019