Busnes gemau ym Mhont-y-pŵl yn cael cychwyn gwych

Duke's Gaming Photo (002) REAL

Ar agor yn ystod dydd Llun, dydd Iau a nos Wener rhwng 5pm – 9pm a thrwy’r dydd ar ddydd Sadwrn, mae Duke’s Gaming wedi bod yn denu chwaraewyr nid yn unig o ardaloedd lleol Pont-y-pŵl, Cwmbrân a’r Fenni ond hefyd o fannau mor bell â Bryste, Aberhonddu a chanolbarth Cymru. Mae Luke fel rheol yn croesawu hyd at 12 – 16 o gwsmeriaid fesul sesiwn.

Meddai Luke “Mae nifer o glybiau a chymdeithasau gemau yng Nghymru a’r De-orllewin, ac wrth gwrs mae llawer o gystadlu arlein. Fodd bynnag, does dim llawer o gyfleoedd i chwaraewyr fwynhau’r hobi o chwarae gemau top bwrdd y tu allan i’w cartrefi neu eu clybiau eu hunain. Rwyf wastad wedi mwynhau’r sîn gemau top bwrdd ac felly rwy’n falch iawn bod Duke's Gaming yn medru cynnig lle diogel i chwarae a chymdeithasu ac i werthfawrogi gemau eraill hefyd. Rwy’n cadw’r costau mor isel ag y medraf, er enghraifft dim ond £3.50 yw i logi bwrdd drwy’r dydd ar ddydd Sadwrn fesul person.”

Aeth Luke yn ei flaen “Mi wnes lawer o waith ymchwil cyn agor. Mae Pont-y-pŵl yn lleoliad canolog, gwych ar gyfer fy musnes, tra bod yr eiddo yn rhesymol iawn o ran costau.”

Mae’r busnes hefyd yn cynnig llogi ystafell ar gyfer partis a thwrnameintiau gemau, ac mae’n cynnig tiwtorial ynghyd â gwasanaeth peintio ffigurau. Nid oes cyfyngiad oedran a drwy gydol gwyliau’r haf bydd Luke yn cynnig dyddiau hyfforddi cyfeillgar i blant.

Meddai Gaynor Wakeling, Rheolwr Cymorth Busnes gydag Economi a Mentergarwch Torfaen yng Nghyngor Torfaen “Roedd gweithio gyda a rhoi cyngor i Luke pan roedd yn sefydlu ei fusnes yn bleser pur. Roedd ei frwdfrydedd a’i wybodaeth am y diwydiant yn rhagorol ac rwy’n falch iawn bod y busnes eisoes yn denu cleientiaid o bob cwr o’r rhanbarth.”

Meddai’r Cynghorydd Richard Clark, Dirprwy Arweinydd ac Aelod Gweithredol dros Economi, Sgiliau ac Adfywio yng Nghyngor Torfaen “Mae Duke’s Gaming yn enghraifft o sut y gall busnes bach ddatblygu yn Nhorfaen ac oherwydd hygyrchedd y fwrdeistref, gall hefyd ddenu cleientiaid o ardal eang. Hoffwn ddymuno pob llwyddiant i Luke yn ei fenter newydd yn The Arcade, George Street, Pont-y-pŵl. Rwy’n siŵr y bydd yn parhau i ffynnu.”

 Mae Duke’s Gaming wedi ei leoli yn The Arcade, 27 George Street, Pont-y-pŵl,

Gwefan www.dukes-gaming.com

Cyfryngau cymdeithasol: www.facebook.com/dukesgaminguk www.instagram.com/dukesgaminguk  

 

 

 

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 19th Gorffennaf 2019