Clwb Rhwydweithio Busnes Torfaen yn croesawu tîm Moneypenny i ddigwyddiad llwyddiannus

TBV JUNE 19 -0051 ice cream

Cynhaliwyd digwyddiad diweddaraf clwb rhwydweithio Llais Busnes Torfaen ar ddydd Iau 20fed Mehefin 2019 yng Nghlwb Golff Greenmeadow, Cwmbrân.

 Cafodd dros 60 o aelodau a gwesteion gyfle nid yn unig i fwynhau digon o gyfleoedd i rwydweithio, hufen ia a mochyn rhost, ond hefyd siaradwraig ardderchog. Cyflwynodd Claire Smith, Pennaeth Datblygu Busnes gyda Moneypenny, sydd â’u pencadlys yn Wrecsam, eu seminar poblogaidd “Y Bwlch mewn Diwylliant: Cofleidio Ymgysylltiad yn y Gweithle” sy’n canolbwyntio ar gyngor ymarferol ar sut i ddenu, ysbrydoli a chadw gweithlu hapus.

 Noddwyd a chynhaliwyd y digwyddiad gan NatWest Cymru sy’n cefnogi dros 20,000 o fusnesau trwy Gymru gyda chyfanswm benthyciadau o dros £1.5bn yn ogystal â chynnig cefnogaeth rheng flaen i fusnesau newydd a rhai sy’n tyfu. Trefnon nhw siaradwr hefyd.

 Dywedodd Lee Morgan, arweinydd tîm Galluogi Twf Busnes NatWest Cymru yng Ngwent “Mae cefnogi Llais Busnes Torfaen wedi bod yn bleser. Rwy’ wedi mwynhau’r noson a’r rhwydweithio yn fawr iawn. Gallaf i ddim argymell Llais Busnes Torfaen digon i fusnesau yn y rhanbarth.”

 Dywedodd Cadeirydd Llais Busnes Torfaen, Ashley Harkus o gwmni cyfreithiol lleol, Everett, Tomlin, Lloyd and Pratt: “Mae Llais Busnes Torfaen yn gyfle gwych i fusnesau lleol ddod ynghyd, rhannu syniadau a chyfleoedd, a chydweithio i dyfu a ffynnu. Hoffwn ddiolch i NatWest Cymru a Moneypenny am eu cyfraniad i’r noson lwyddiannus a phleserus yma.”

 Fel clwb rhwydweithio poblogaidd yn ne ddwyrain Cymru, mae gan Lais Busnes Torfaen dros 60 o aelodau ac mae’n cynnig cyfleoedd i fusnesau i rwydweithio, cyfleoedd i glywed gan siaradwyr ysbrydoledig, cylchlythyr chwarterol am ddim yn ogystal â chyfleoedd i aelodau hyrwyddo’u busnesau. Mae croeso i fusnesau ymuno â Llais Busnes Torfaen ar gyfer 2019. Mae cost aelodaeth yn dechrau am ddim ond £48.00.

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 15th Gorffennaf 2019