Quote Detective yn dechrau pennod newydd gan symud at swyddfeydd mwy a chreu 40 o swyddi newydd yn Ystâd Parc Mamheilad yn Nhorfaen

 

MAE hyblygrwydd Ystâd Parc Mamheilad wedi galluogi’r cwmni yswiriant o Went, Quote Detective, i reoli eu twf heb adael eu cartref.

Roedd modd i Quote Detective, y broceriaid yswiriant arbenigol o Went, sy’n tyfu’n gyflym, gael hyd i swyddfeydd mwy, o faint 7,000 troedfedd sgwâr, yr oedd eu hangen arnyn nhw yn y parc busnes.

Mae gan y cwmni, sy’n arbenigo mewn yswiriant cerbydau anarferol, gynlluniau i gynyddu eu gweithlu gyda 40 o swyddi i ar ben y 80 sydd yno eisoes erbyn diwedd y flwyddyn, ac roedd angen iddyn nhw symud er mwyn cael lle i’r busnes wrth iddo dyfu.

Darllenwch y stori’n llawn yn y South Wales Argus

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 5th Mehefin 2019