Lansio Pedwaredd Noson Wobrwyo Busnesau Cychwynnol Cymru

Mae’r gwobrau yma’n dathlu cyfraniad cwmnïau newydd mentrus at greu swyddi, creadigrwydd ac arloesi ar draws economi Cymru.

Ers eu lansio yn 2016 dyma’r unig wobrau rhanbarthol yn y DU sy’n canolbwyntio ar gwmnïau newydd ac maen nhw’n unigryw gan mai dim ond busnesau sydd wedi eu lansio yn ystod y tair blynedd ddiwethaf sy’n gallu cystadlu.  Mae nifer o fusnesau newydd â thwf uchel wedi cael eu hanrhydeddu o’r blaen gan gynnwys Freight Logistics Solutions o Dorfaen.

 

Mwy o wybodaeth a sut i gystadlu yma 

Dyddiad cau: Gorffennaf  8fed

Seremoni Wobrwyo: 20fed Medi, The Depot,  Caerdydd

Awards ceremony: 20th September, The Depot,  Cardiff

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 4th Mehefin 2019