Gwahodd Cyflogwyr Torfaen i gymryd rhan mewn Astudiaeth Tir Cyflogaeth

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen (CBST) yn awyddus i gefnogi busnesau lleol i dyfu a chreu swyddi.  Mae CBST wedi comisiynu BE Group yn ddiweddar i ymgymryd ag Astudiaeth Tir Cyflogaeth ar y Cyd i Dorfaen a Blaenau Gwent, a fydd yn edrych ar anghenion busnes am dir yn y dyfodol ac yn trwytho’r Cynlluniau Datblygu Lleol ar gyfer y Bwrdeistrefi Sirol hyd 2033.

 

Mae CBST yn awyddus i BE Group ymgysylltu â chyflogwyr mawr yn yr ardal er mwyn deall eu hanghenion (tir, eiddo, llafur, sgiliau, etc.), y rhesymau am fod yn Nhorfaen, deall unrhyw faterion sy’n codi o’u lleoliad/meddiannaeth o eiddo yn y Fwrdeistref Sirol ac ystyried sut allai’r gwaith yma helpu i fynd i’r afael â rhai o’r problemau ymarferol yn ymwneud â thir/eiddo gall busnesau fod yn eu hwynebu.

 

Os hoffech chi gymryd rhan yn y gwaith yma (yn ystod Mehefin/Gorffennaf 2019) cysylltwch â Chris Wilson, uwch ymgynghorydd gyda BE Group ar 01925 822112.

 

Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau ynglŷn â diben yr astudiaethau yna cysylltwch â Craig Mead - Uwch Gynllunydd, CBST neu ffoniwch  01633 648438

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 21st Mehefin 2019