Enwebiadau 2019 ar agor nawr ar gyfer 50 Arweinydd Busnes Uchelgeisiol Uchaf y DU LDC

Nawr yn yr ail flwyddyn, nod 50 Arweinydd Busnes Uchelgeisiol y DU LDC, a gefnogir gan The Telegraph, yw canfod a dathlu arweinwyr busnes mwyaf uchelgeisiol y DU mewn busnesau o faint canolig;

Rhaid i ymgeiswyr arwain busnes canolig ei faint gyda thwf uchel yn y DU a bod â:

  • Record gref o gyflawni twf
  • Gweledigaeth glir ar gyfer eu busnes
  • Cynllun i gyflawni twf

Rhagor o wybodaeth yma 

 

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 18th Mawrth 2019