£121 miliwn ychwanegol o gyllid wedi ei gyhoeddi ar gyfer busnesau Cymru i helpu gyda

Mae Gweinidog yr Economi, Ken Skates wedi cyhoeddi £121m mewn cyllid ychwanegol fel rhan o ymrwymiad Llywodraeth Cymru i helpu busnesau o bob maint ddatblygu a buddsoddi ar gyfer  y dyfodol wrth iddynt  ddelio â heriau Brexit.

Cyflwynir y cyllid gan Fanc Datblygu Cymru 

  • £16.2m ar gyfer micro-fenthyciadau o rhwng £1,000 a £50,000 ar gyfer busnesau wedi eu sefydlu a busnesau newydd gychwyn
  • £50m ar gyfer cronfa Dwristiaeth benodol
  • £55m ar gyfer eiddo masnachol i annog datblygwyr BBaCh i fuddsoddi yng Nghymru a’r farchnad fasnachol.
Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 29th Mawrth 2019