Brexit: Llywodraeth y DU yn cyhoeddi gwybodaeth am dariffau

Mae'r llywodraeth yn cyhoeddi gwybodaeth am bolisïau hanfodol y byddai angen iddynt fod yn eu lle pe bai'r DU yn gadael heb gytundeb.

Amlinellwyd y dull hwn gan y Prif Weinidog yn Nhŷ'r Cyffredin ar 12 Mawrth 2019 i sicrhau bod Aelodau Seneddol yn cael eu hysbysu'n llawn cyn y bleidlais ar Ddim Cytundeb ar 13 Mawrth 2019.

Mae'r wybodaeth hon yn cynnwys ymagwedd y llywodraeth ar dolldal, sef y dreth yr ydych yn ei thalu wrth fewnforio nwyddau. Gelwir cyfradd y tolldal yr ydych chi'n ei dalu yn 'dariff ’.

Os bydd y DU yn gadael yr UE heb gytundeb, efallai y bydd angen i chi dalu cyfraddau gwahanol o dolldal ar fewnforion. Dim ond pe bai'r DU yn gadael yr UE heb unrhyw gytundeb y byddai'r cyfraddau hyn yn berthnasol.

Byddai llywodraeth y DU yn gosod cyfraddau dros dro, fyddai’n:

  • berthnasol      o 11pm ar 29 March 2019
  • yn eu      lle am hyd at 12 mis o 29 Mawrth 2019

Cliciwch yma i fynd i wefan Llywodraeth y DU sy’n cynnig manylion pellach yn cynnwys cyfraddau’r tariff.

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 13th Mawrth 2019