Business Cymru: Cyllid a Thollau EM yn symleiddio prosesau mewnforio o'r UE wrth baratoi ar gyfer 'dim cytundeb'

Bydd y Trefniadau Syml Trosiannol (TSP) ar gyfer tollau yn ei gwneud hi’n haws mewnforio am gyfnod cychwynnol o flwyddyn, pe bai'r DU yn gadael yr UE heb gytundeb, er mwyn caniatáu amser i fusnesau baratoi ar gyfer prosesau mewnforio arferol.

Unwaith y bydd busnesau wedi cofrestru ar gyfer TSP, byddant yn gallu cludo nwyddau o'r UE i'r DU heb orfod gwneud datganiad tollau llawn ar y ffin, a byddant yn gallu gohirio talu unrhyw dollau mewnforio.

Gall busnesau gofrestru ar gyfer TSP os:

  • oes ganddyn nhw rif EORI
  • ydyn nhw wedi'u sefydlu yn y DU
  • ydyn nhw’n mewnforio nwyddau o’r UE i’r DU

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan GOV.UK.

I gael gwybod sut i baratoi eich busnes ar gyfer Brexit ewch i Porth Brexit Busnes Cymru.

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 1st Mawrth 2019