Cyhoeddi arian Brexit newydd wrth i'r Gweinidog siarad dros Gymru yn Strasbourg

Cyn wythnos dyngedfennol arall yn Nhŷ’r Cyffredin bydd Gweinidog Brexit Cymru, Jeremy Miles, yn teithio i Strasbourg heddiw (dydd Llun, Mawrth 11 2019) i wneud sefyllfa Llywodraeth Cymru ar y trafodaethau presennol yn eglur a chyflwyno’r math o berthynas yr hoffai Cymru gael unwaith y bydd y DU yn gadael yr UE.

Daw hyn wrth i Lywodraeth Cymru gyhoeddi £4 miliwn yn ychwanegol i helpu sefydliadau i baratoi ar gyfer Brexit.

Yn nes ymlaen yr wythnos yma, bydd ASau’n cael cyfle arall i bleidleisio eto ar fargen Brexit y Prif Weinidog gyda phleidleisiau ychwanegol ar ddileu bygythiad dim bargen, ac  ymestyn Erthygl50, hefyd yn bosibl.

Bydd y gweinidog yn teithio i Senedd Ewrop yn Strasbourg cyn y bleidlais ystyrlon yfory yn Nhŷ’r Cyffredin er mwyn cwrdd ag ASEau i bwysleisio safiad gwahanol Llywodraeth Cymru ar Brexit a’i gobeithion ar gyfer perthynas y DU a’r UE yn y dyfodol.

Cyn gadael am Strasbourg, mae Mr Miles wedi cyhoeddi 4 prosiect newydd a fydd yn elwa o arian o’r Gronfa Bontio’r UE.

Mae’r Gronfa gwerth £50 miliwn wedi ei datblygu ar y cyd gyda busnesau, y gwasanaethau cyhoeddus a sefydliadau allweddol eraill yng Nghymru i roi cefnogaeth benodol wrth i’r DU baratoi i adael yr UE.

Darllenwch fwy yma

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 12th Mawrth 2019