Digwyddiad rhwydweithio llwyddiannus i Glwb Busnes poblogaidd Torfaen

Mae Llais Busnes Torfaen (LlBT), un o glybiau rhwydweithio busnes mwyaf llwyddiannus a phoblogaidd yr ardal, wedi cynnal ei digwyddiad chwarterol cyntaf i aelodau yn 2019 gyda dros 50 o bobl fusnes yn mynychu.

 Rhoddodd y digwyddiad, a gynhaliwyd yng Nghlwb Golff  Greenmeadow, Cwmbrân ar 21ain Mawrth 2019 gyfle i aelodau wneud cysylltiadau newydd trwy rwydwaith adnabyddus a hynod lwyddiannus y clwb.

 Aelod o Bwyllgor LlBT, Deb Reader, Rheolwr Busnes Banc Barclays sydd hefyd yn aelodau o Lais Busnes Torfaen, oedd yn llywio’r noson.

Noddwyd y noson gan aelodau o Gwmbrân, y cyfrifwyr arobryn, Green & Co. Rhoddodd y siaradwr gwadd, Barrie Kenyon o Green & Co y newyddion diweddaraf ar ofynion y Trethiant Digidol newydd.  Gorffennodd y noson gyda bwffe a rhagor o rwydweithio anffurfiol.

Dywedodd Deb Reader  “Rydym yn croesawu busnesau o Dorfaen a’r cyffiniau fel aelodau o LlBT.  Mae nifer wedi dod i’r digwyddiad yma heno. Rydym ni wedi mwynhau gwrando ar siaradwr ardderchog ar bwnc y newid mwyaf i’r system drethiant yn y DU ers nifer o flynyddoedd, yn enwedig o ystyried y dyddiad terfyn o 1af Ebrill. Mae hi hefyd wedi bod yn bleser croesawu nifer o aelodau newydd sydd wedi ymuno â ni’n ddiweddar.”

 Mae LlBT yn croesawu busnesau o bob math, boed ydyn nhw’n dechrau, yn fusnesau sefydledig ac o bob sector. Gall fusnesau ymuno am ddim ond £48.00 y flwyddyn sy’n cynnwys dau le yn y digwyddiadau chwarterol. Mae’r rhain fel arfer yn cynnwys rhwydweithio, bwyd bys a bawd a siaradwyr.

 Ewch yma am fwy o wybodaeth ac i weld sut mae ymuno

 Bydd digwyddiad nesaf Llaid Busnes Torfaen ar 20fed Mehefin 2019.

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 29th Mawrth 2019