Paragyfreithiwr yn Nhorfaen yn Cipio Gwobr Myfyriwr y Flwyddyn

Mae Lucy Itani, Paragyfreithiwr yn Adran Gwasanaethau Teuluoedd Rubin Lewis O’Brien yng Nghwmbrân, wedi ennill gwobr Myfyriwr y Flwyddyn CILEx ar ôl dangos her ymrwymiad anferthol i’w harholiadau yn ogystal â’i rôl fel paragyfreithiwr yn yr adran deuluoedd

Meddai Lucy 26, wrth drafod ennill y wobr: “Rwyf wrth fy modd fy mod wedi ennill y wobr hon ac yn hapus iawn bod fy holl ymdrechion wedi cael cydnabyddiaeth.”

Mae Lucy, sydd wedi bod gyda’r cwmni am chwe blynedd, wedi bod yn astudio gydag ysgol y gyfraith CILEx am ddwy flynedd drwy gwrs dysgu o bell ac fe wnaeth hyd yn oed sefyll pum arholiad tra ei bod ar gyfnod mamolaeth.

Darllenwch mwy ar Rubin Lewis O’Brien 

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 11th Mawrth 2019