Llywodraeth Cymru'n cynyddu cronfa Brexit i BBaChau £1.7 miliwn

Mae Llywodraeth Cymru wedi ychwanegu £1.7miliwn at gronfa sydd â’r bwriad o gefnogi BBaChau trwy heriau ac ansicrwydd Brexit.

Bydd yr arian ar gael drwy Gronfa Cydnerthedd Busnes Llywodraeth Cymru, a gafodd ei lansio ym mis Tachwedd, gyda gwahoddiad cychwynnol i BBaChau wneud cais am eu cyfran o'r £1 miliwn.

Dywedodd Gweinidog yr Economi, Ken Skates: "Dwi'n edrych ymlaen at weld yr arian ychwanegol hwn yn helpu rhagor o fusnesau o Gymru i ymdopi, fel y gallwn ddiogelu swyddi yng Nghymru a pharatoi ar gyfer yr amseroedd heriol sydd o'n blaenau." 

 

Darllenwch fwy yma  

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 18th Mawrth 2019