Prifddinas-Ranbarth Caerdydd: Cynllun Graddedigion: Lansio Cynllun Peilot

Mae Cynllun Graddedigion P-RC yn ceisio cynyddu cynhyrchiant, arloesi a thwf economaidd trwy gysylltu graddedigion talentog gyda busnesau uchelgeisiol ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd.

Mae’r rhaglen wedi cael ei ddatblygu mewn partneriaeth rhwng Swyddfa’r Fargen Ddinesig, Prifysgol De Cymru, Prifysgol Caerdydd, Prifysgol Metropolitan Caerdydd, Y Brifysgol Agored yng Nghymru a grwpiau sy’n cynrychioli busnesau mewn ymateb i’r raddfa isel o gadw graddedigion yn y rhanbarth.

Mae’r cynllun yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau am ddim i fusnesau er mwyn goresgyn rhwystrau at recriwtio gan gynnwys cefnogaeth gydag adnoddau dynol a marchnata ar draws y rhanbarth tra bydd graddedigion yn y cynllun yn cymryd rhan mewn cynllun cydlynol i raddedigion ac yn cwblhau cymhwyster wedi ei ariannu’n llawn.

Cafodd £175,000 eu clustnodi gan Gabinet Rhanbarthol P-RC ar gyfer cynllun peilot blwyddyn o hyd a fydd yn helpu i greu swyddi profiad gwaith i 50 o raddedigion yn 2019/2020.

Dywedodd y Cynghorydd Debbie Wilcox, Arweinydd Cyngor Dinas Caerdydd ac Aelod Cabinet Prifddinas-Ranbarth Caerdydd dros Sgiliau, “Fel rhanbarth, mae angen i ni wneud yn well ar ran ein graddedigion.  Er mwyn codi cynhyrchiant, mae angen i ni ddangos i raddedigion sydd â chymwysterau uchel yng Nghymru y cyfleoedd sydd ar gael iddyn nhw ac i bwysleisio’r buddsoddiadau sy’n cael eu gwneud mewn sectorau modern, fel technoleg ariannol, seibr-ddiogelwch a lled-ddargludyddion cyfansawdd.”

Mae mwy o wybodaeth ar gael ar wefan Cynllun Graddedigion P-RC 

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 3rd Mai 2019