Pennaeth cwmni eiddo o Went yn derbyn un o brif wobrau'r diwydiant

Mae pennaeth un o brif gwmnïau eiddo Gwent, James Crawford, wedi cael cydnabyddiaeth gwobr prif gyfarwyddwr.

Mae James, Prif Weithredwr Johnsey Estates UK Ltd yn Nhorfaen, sy’n berchen ar Ystâd Park Mamheilad, wedi cael Gwobr Arbennig y Beirniaid yng Ngwobrau mawreddog Sefydliad y Cyfarwyddwyr Cymru 2019 

Ystâd Parc Mamheilad yw’r parc busnes llwyddiannus ym Mhont-y-pŵl, Torfaen, sy’n gartref i 150 o fusnesau ble mae niferoedd cyflogeion wedi codi’n raddol dros y tair blynedd ddiwethaf i fod yn fwy na 1,600 erbyn hyn. 

Darllenwch y stori’n llawn yma

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 31st Mai 2019