Lansio Gwobrau Busnes South Wales Argus 2019

Lansiwyd Gwobrau Busnes South Wales Argus 2019 mewn digwyddiad ym Marchnad Casnewydd.

Dywedodd golygydd busnes y South Wales Argus, Jo Barnes: "Rydym yn hynod o falch o fod yn lansio gwobrau busnes 2019.  Roedd gwobrau llynedd yn llwyddiant mawr ac roedden ni’n falch gyda nifer y busnesau mawr a bach o ar draws y rhanbarth a ymunodd gyda ni.”

Ymhlith y categorïau newydd ar gyfer 2019 mae’r categori Busnes Gorau i Weithio Iddo, ynghyd â Busnes Technoleg Ddigidol y Flwyddyn a Busnes Lletygarwch y Flwyddyn. Y categorïau eraill yw: Busnes y Flwyddyn;  Busnes Arloesol y Flwyddyn; Mentrwr y Flwyddyn; Mentrwr Ifanc y Flwyddyn; Llwyddiant Oes; Busnes Teuluol y Flwyddyn; Busnes Mawr y Flwyddyn; Busnes Bach y Flwyddyn; Busnes Cychwynnol y Flwyddyn; Cyfraniad i’r Gymuned; Gwasanaeth Cwsmer; Busnes Hyfforddiant a Menter y Flwyddyn; Busnes Annibynnol BID Gorau’r Flwyddyn; a Busnes Cenedlaethol BID Gorau’r Flwyddyn.

Mae’r noddwyr yn cynnwys: Newport Now, NatWest, Newport Now, Western Power Distribution, Icon Creative Design, Baldwins, RDP Law, Kymin, Admiral, Johnson and Phillips, Cyngor Dinas Casnewydd, Cymdeithas Adeiladu Sir Fynwy, Friars Walk a Chanolfan Kingsway.

Dylai unrhyw un sydd â diddordeb mewn noddi categori, y rhaglen, y derbyniad â diodydd neu ganolbwyntiau byrddau gysylltu â Matthew Berry ar 01633 777043 neu Samantha Taylor ar 01633 777147.

Bydd manylion ar sut i gystadlu am wobr yn cael eu cyhoeddi yn y dyfodol agos.

Darllenwch fwy yn y South Wales Argus 

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 16th Mai 2019