Lansio Rhwydwaith Cymar wrth Gymar i gefnogi arweinwyr busnes uchelgeisiol.

 

Rhaglen beilot yw hon ar gyfer arweinwyr sydd am yrru twf mewn cwmnïau, ymgymryd â newid effeithiol a gwireddu eu potensial llawn fel arweinwyr.

Bydd 8-10 o arweinwyr busnes yn cwrdd pob mis i ystyried pwnc allweddol mewn twf busnesau, rhannu profiadau a helpu eraill i oresgyn heriau. 

Rhaid i unigolion mewn uwch swyddi arweinyddol mewn busnesau sefydledig yng nghymoedd de Cymru fod yn barod i roi o leiaf 12 diwrnod o’u hamser i’r Rhwydwaith, dros gyfnod o flwyddyn.

Mwy o wybodaeth yma

 

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 17th Mai 2019