AVoptics yn symud o Ganolfan Arloesi Busnes Springboard Torfaen ac yn aros yn lleol

avoptics2

Mae AVoptics Ltd yn arbenigo mewn darparu a datblygu opteg ffibr o ansawdd uchel ac atebion photonig ar gyfer defnydd mewn amgylcheddau llym.

Mae eu cleientiaid yn cynnwys Airbus, TT Electronics a General Dynamics ynghyd â nifer o rai eraill yn y sectorau awyrofodol, modurol ac amddiffyn. Gyda’u pencadlys yn Yeovil, Gwlad yr Haf, mae AVoptics, ers 2015, wedi ymrwymo i gadw eu hochr Ymchwil a Datblygiad yn ne Cymru.  Trwy ganolbwyntio ar ddarparu technoleg gyfredol i’r diwydiant yn ogystal ag ymchwil i atebion arloesol, ysbrydoledig, mae AVoptics wedi cael enw am ragoriaeth yn eu cynnyrch ac am eu rhaglenni hyfforddiant arbenigol sy’n cael eu hachredu’n rhyngwladol.  

Gan gyflogi nifer o wyddonwyr, technegwyr a pheirianwyr rhagorol, mae eu symudiad diweddar o Ganolfan Arloesi Busnes Springboard, Parc Llantarnam, Cwmbrân (cyfleuster sy’n cefnogi busnesau gwyddoniaeth a thechnoleg twf uchel) i uned fwy ym Mharc Busnes Tŷ Coch yn y dref yn nodi pwynt arwyddocaol yn natblygiad a thwf y busnes technoleg uchel ei barch a llwyddiannus yma.

Dywedodd y Cyfarwyddwr Technegol, Andrew Lee, “mae de Cymru wedi bod yn lle delfrydol a hygyrch ar gyfer ein gwaith ymchwil a datblygiad. Yn ogystal â’r amgylchedd busnes cynhwysol a chefnogol yma yng Nghymru, mae nifer o’n cleientiaid yn rhanbarth Cymru, Bryste a’r de orllewin. Mae’r hyb technoleg ffyniannus yn yr ardal hefyd yn golygu ein bod  ni’n gallu defnyddio amrywiaeth o gyflenwyr lleol ardderchog.”

“Roedd Canolfan Arloesi Busnes Springboard yma yng Nghwmbrân yn lleoliad delfrydol i ni’n wreiddiol.  Rhoddodd i ni hyblygrwydd, cyfleusterau gwych a chefnogaeth ardderchog i fusnes. Roedd gwybod ein costau sefydlog hefyd yn ein galluogi i gyllido a lleihau ein risgiau.”

Aeth Andrew ymlaen, “Yr angen i gynnwys cyfleusterau labordy a’n cyfarpar profion yn ogystal â’r dewis o gael mwy o ofod swyddfa a hyfforddi oedd y prif bethau a yrrodd ein penderfyniad i symud o Springboard. Mae’r cam yma’n sicrhau ein bod yn gallu tyfu’r busnes, datblygu ein hymchwil a dylunio technoleg a chynnyrch arloesol y dyfodol.”

O ran cynlluniau’r cwmni ar gyfer y dyfodol, mae AVoptics yn edrych ymlaen at gefnogi mwy o staff â sgiliau uchel, datblygu eu hyfforddiant trwy ddatblygu ysgol hyfforddi ar y safle a chynyddu’r ymwybyddiaeth o’u brand.

Dywedodd Gaynor Wakeling, Rheolwr Datblygu Busnes yn Economi a Mentergarwch Torfaen, “Mae Springboard yn gyfleuster ardderchog yma yng Nghwmbrân sy’n cefnogi cwmnïau technoleg uchel eu twf.  Rwy’n hynod o falch fod AVoptics yn teimlo eu bod wedi elwa o’u hamser gyda ni ac wedi penderfynu aros yn Nhorfaen. Pob dymuniad da iddyn nhw yn y dyfodol.”

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 26th Tachwedd 2019