Brexit - Cronfa Gwydnwch i Fusnesau

 Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio Cronfa Cydnerthedd Brexit gwerth £6 miliwn sydd ar gael i fusnesau Cymru, i'w helpu nhw i addasu i'r newidiadau yn economi Cymru ar ôl Brexit. Mae'r gronfa hon yn adeiladu ar lwyddiant cronfa Cydnerthedd Brexit blaenorol Llywodraeth Cymru, a ddarparwyd gan Busnes Cymru.

Mae Busnes Cymru yn cynnig cyfle i fusnesau cymwys wneud cais am gyllid o rhwng £10,000 a £50,000 hyd at 20% o gostau prosiectau.  Cynigir y grant ynghyd â benthyciad gan Fanc Datblygu Cymru.

Nod Cronfa Cydnerthedd Brexit yw:

  • datblygu gallu
  • gwella prosesau
  • dargadw'r gallu i gystadlu
  • diogelu swyddi
  • gwarantu bod y fasnach yn llifo rhwng Cymru a gweddill y byd

Mwy o wubodaeth :

Wefan Busnes Cymru  neu cysylltwch â Busnes Cymru ar 03000 6 0300003000 6 03000

 Mae'r Gronfa Cydnerthedd Brexit yn agored i geisiadau hyd at 28ain Chwefror 2020, yn amodol ar gyllid. Bydd gofyn tynnu cyllid i lawr a'i gwblhau erbyn 31ain Mawrth 2020.

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 4th Tachwedd 2019