Niferoedd Cyflogaeth ym Mharc Busnes Torfaen yn Codi i 1,800

Self-storage-1

 

Yn ôl Business News Wales, mae Stad Parc Mamheilad, sydd wedi ei lleoli’n dda ar gyrion Pont-y-pŵl, yn parhau i dargedu cwsmeriaid newydd. Mae’n gartref i 150 o ddeiliaid ac mae’r nifer a gyflogir ar y safle wedi cynyddu’n raddol dros y tair blynedd diwethaf, ac mae bellach yn 1,800.

Mae perchnogion Stad Marc Mamheilad, Johnsey Estates, yn gweld ffrwyth meddwl yn arloesol o ran defnydd parhaus amrywiaeth unigryw o le yn y parc. Mae’r cyfleusterau storio carafán gwreiddiol yn cael eu defnyddio’n llawn ac mae hunan-storio, syniad arloesol arall, wedi bod yn llwyddiant gwirioneddol.

Darllenwch ragor yn Business News Wales

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 21st Tachwedd 2019