Gwobrau Dathlu Busnesau Bach y Ffederasiwn Busnesau Bach (FBS) 2020 ar agor i ymgeiswyr

FSB awards 2020_

 

Mae'r gwobrau hyn sy'n rhad ac am ddim i ymgeiswyr yn cydnabod ac yn dathlu'r cyfraniad enfawr y mae busnesau llai a'r hunangyflogedig yn ei wneud i'r DU.

Gall rhoi cynnig ar wobrau fod yn rhan hanfodol o'r system farchnata. Gallai ymuno â'r gwobrau hyn roi mantais i chi mewn marchnad gystadleuol, gan ddenu cleientiaid a gweithwyr.

Mae’n agored i gwmnïau yn y DU (o fasnachwyr unigol i hyd at 250 o weithwyr ar 1 Awst 2019) ac nid oes rhaid i chi fod yn aelod o'r FSB.

Dyddiad cau rhanbarth Cymru: 24 Ionawr 2020.

Mwy o wybodaeth yma 

 

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 21st Tachwedd 2019