Hwb i swyddi gyda chwmni arloesol insurtech yng Ngwent ar ôl twf busnes cryf

PH innovate 2 (002)

Mae cwmni arweiniol technoleg yswiriant Cymru, pH Innovate yn parhau i ehangu ei dimau technegol a marchnata ar ôl ennill cwsmeriaid newydd i’w lwyfan masnachu yswiriant arloesol. 

Wedi ei leoli ar Stad Parc Mamheilad Torfaen, mae gan y busnes agwedd unigryw tuag at recriwtio staff technegol. Mae ei raglen hyfforddeion yn caniatáu i’r sawl sy’n gadael yr ysgol, sydd â diddordeb mewn technoleg ond efallai sydd â chymwysterau a phrofiad cyfyngedig, i ddechrau  gyrfa gyda nhw. 

Mae’r busnes yn ddiweddar wedi recriwtio staff newydd, datblygwyr dan hyfforddiant a swyddog marchnata ac mae’n bwriadu recriwtio datblygwyr dan hyfforddiant pellach yn y flwyddyn newydd.

Mwy o wybodaeth yma

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 4th Tachwedd 2019