Clwb Rhwydweithio Busnes poblogaidd Torfaen i ddod â 2019 i ben gyda noson orlawn o rwydweithio ac adloniant

tbv- sm-red

TBV0001

 

 

Mae gan Lais Busnes Torfaen, clwb rhwydweithio poblogaidd yn ne-ddwyrain Cymru, dros 70 o aelodau ac mae'n cynnig cyfleoedd rhwydweithio i fusnesau, cyfle i glywed gan siaradwyr ysbrydoledig, cylchlythyr chwarterol am ddim sy'n cynnwys toreth o gyngor a gwybodaeth ynghyd â chyfleoedd i aelodau hyrwyddo'u busnesau. 

Bydd digwyddiad chwarterol nesaf clwb rhwydweithio Llais Busnes Torfaen yn cael ei gynnal o 5pm ddydd Iau 5 Rhagfyr 2019 yng Nghlwb Golff a Gwledig Greenmeadow, Cwmbrân. 

Alliance Marketing Agency, sy'n aelod o Lais Busnes Torfaen,  sy'n noddi ac yn cyflwyno'r digwyddiad hwn. Maent yn un o brif asiantaethau marchnata ‘De Ddwyrain Cymru’, gan helpu busnesau i adrodd hanes eu brand trwy wasanaethau dylunio, digidol a Chysylltiadau Cyhoeddus arobryn. 

Yn ystod cyflwyniad byr y noson, bydd Alliance yn darparu cyngor defnyddiol, hawdd ei ddilyn ar sut y gall busnesau lleol roi hwb i'w hymdrechion marchnata eu hunain yn barod ar gyfer 2020. 

Yn dilyn y cyflwyniad bydd ychydig o rowndiau rhwydweithio, rhywfaint o hwyl wrth feithrin gwaith tîm ac adloniant gan Gôr Lleisiau Torfaen. 

Dywedodd Cadeirydd LlBT, Ashley Harkus, Partner Rheoli yn y cwmni cyfreithiol lleol Everett, Tomlin, Lloyd and Pratt: “Mae Llais Busnes Torfaen yn gyfle gwych i fusnesau lleol ddod at ei gilydd, rhannu syniadau a chydweithio i dyfu a ffynnu. Hoffwn ddiolch i Alliance am eu cefnogaeth ac edrychaf ymlaen at groesawu Côr Lleisiau Torfaen. Rwy’n siŵr y bydd yn noson hynod lwyddiannus a difyr. Hoffwn ddiolch hefyd i'n holl aelodau am eu cefnogaeth trwy gydol 2019. Mae wedi bod yn flwyddyn ragorol arall i'r clwb ac rydym i gyd yn edrych ymlaen at flwyddyn aelodaeth gyffrous yn 2020! ”

 

Mae gan aelodau hawl i 2 le am ddim yn y digwyddiad hwn. Gall y rhai nad ydyn nhw'n aelodau hefyd fynychu am dâl bach.

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 18th Tachwedd 2019