Angerdd am nwyddau o dras yn ysbrydoli busnes newydd yng Nghwmbrân

Reloved by Roas logo sign

Yn ddiweddar, mae gwraig Rosa Newton, gwraig o Gwmbrân wedi agor siop anrhegion a hen bethau o dras ar Victoria Street, Hen Gwmbrân, Torfaen.

Ar ddechrau mis Medi agorodd ‘Reloved By Rosa’ ei drysau, a hithau’n gwerthu ystod eclectig o hen ddodrefn, dodrefn wedi'i uwch-gylchu, addurniadau, llestri, dodrefn ac eitemau crefft wedi’u creu â llaw - mae Rosa wedi llwyddo i droi ei hangerdd a’i hobi am nifer o flynyddoedd yn fusnes manwerthu.

Meddai Rosa “Rwyf bob amser wedi bod wrth fy modd yn mynd i ocsiynau ac uwch-gylchu dodrefn. Fy ethos yw bod mor gyfeillgar i'r amgylchedd â phosibl, gan ychwanegu gwerth at eitemau a'u gwneud yn rhywbeth newydd ac unigryw - ac yn ddelfrydol, heb wastraff. ”

“Nid wyf yn ymwybodol o unrhyw fusnes nwyddau o dras arall fel fy un i yn ardal Cwmbrân. Rwyf hefyd wrth fy modd ag eitemau pwrpasol, wedi'u gwneud â llaw ac rwy'n awyddus i sicrhau bod gwneuthurwyr lleol hefyd yn cael eu cynrychioli yn y siop. Yn ogystal, hoffwn ddarparu ar gyfer cwsmeriaid sy'n chwilio am rywbeth ychydig yn wahanol. Er enghraifft, rydw i'n gwerthu ystod o anrhegion o dras i ddynion.”

Yn gynharach eleni, mynychodd Rosa Ysgol Fusnes Untro Torfaen a drefnwyd gan dîm Economi a Mentergarwch Torfaen yng Nghyngor Torfaen. Roedd y digwyddiad hwn, meddai, yn ysgogol a rhoddodd yr hyder iddi roi cynnig ar y busnes  Meddai “Roeddwn i wir yn hoffi meddylfryd ac ymagwedd yr Ysgol Fusnes Untro, yn enwedig o ran ochr ariannol y busnes a pheidio â mynd i ddyled - mae'n gwneud synnwyr llwyr i mi. Er enghraifft, rwyf wedi creu gwefan am ddim, wedi cyfnewid gwasanaethau gyda pherchnogion busnes eraill o'r un meddylfryd ac wedi canolbwyntio ar ddenu cwsmeriaid yn anad dim. ”

O ran y cynlluniau ar gyfer y busnes yn y dyfodol, mae Rosa yn canolbwyntio ar agor mwy o gyfleoedd i ddarparwyr rhoddion pwrpasol i ymuno â hi, hyrwyddo ei gwasanaeth uwch-gylchu dodrefn wedi'i bersonoli a hefyd datblygu grŵp crefftau lleol 'Uwch-gylchwyr Unedig' lle gall unigolion o'r un anian gwrdd, helpu ei gilydd a rhannu cyngor ac arweiniad ar brosiectau.

Dywedodd y Cynghorydd Richard Clark, Dirprwy Arweinydd ac Aelod Gweithredol dros yr Economi, Sgiliau ac Adfywio yng Nghyngor Torfaen “Mae'n bleser clywed bod busnes manwerthu newydd wedi agor yn Nhorfaen ac yn enwedig un sydd ag awydd gwirioneddol i fod yn gyfeillgar i'r amgylchedd trwy uwch-gylchu a dod â bywyd newydd i eitemau. Dymunaf y gorau i Rosa."

Dywedodd Gaynor Wakeling, Rheolwr Cymorth Busnes, Adran Economi a Mentergarwch Torfaen “Rwy’n falch iawn bod Rosa wedi mynychu ysgol Fusnes Untro Torfaen a drefnwyd gennym ar gyfer pobl leol, a’i bod wedi elwa ar y cyfle. Mae ‘Reloved By Rosa’ yn swnio fel menter fanwerthu newydd hyfryd ac edrychaf ymlaen at ei gweld yn mynd o nerth i nerth. ”

Bydd Rosa yn cynnal lansiad ar ffurf diwrnod agored yn y siop, ddydd Sul 20 Hydref (9am – 7pm) pan fydd cyfle i chi fwynhau cacen a choffi am ddim. Ddydd Sadwrn 26 Hydref (1pm – 8pm), bydd  Rosa yn cynnal ei digwyddiad Nadolig yn y siop ac mae’n gwahodd cwsmeriaid i alw heibio am brofiad siopa Nadoligaidd unigryw ochr yn ochr â gwydraid o siampên a thameidiau i’w bwyta. 

Manylion Cyswllt Reloved by Rosa:

Ffôn: 07444 733046

Facebook : Reloved by Rosa

Gwefan : relovedbyrosa.weebly.com

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 16th Hydref 2019