Galw ar Gwmnïau Peirianneg i gynnig Lleoliadau i Fyfyrwyr Coleg Gwent

engineering apprentice

Ydych chi'n gwmni peirianneg yn Ne Ddwyrain Cymru sydd â diddordeb mewn meithrin dawn, datblygu gweithwyr y dyfodol, codi eich proffil a chyflawni persbectif a syniadau newydd? Ar hyn o bryd mae gan Goleg Gwent nifer o fyfyrwyr sy'n astudio'n llawn amser ar y Rhaglen Beirianneg Uwch (Mecanyddol neu Drydanol) ac angen lleoliad gwaith i gwblhau eu rhaglen astudio. Byddai hyn yn cynnwys 5 wythnos o leoliad yn ystod gwyliau'r coleg. 

Mae hwn yn gyfle gwych i helpu myfyriwr i ennill sgiliau mewn diwydiant, ac, o bosibl, i chi ddod o hyd i'ch gweithiwr neu brentis nesaf! 

Cysylltwch os hoffech wybod mwy. 

Cysylltwch â  Claire Reardon, Ymgynghorydd Ymgysylltu â Chyflogwyr, Coleg Gwent   

Ffôn: 01495 333568 / 07790 914247

E-bost : claire.reardon@coleggwent.ac.uk

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 16th Hydref 2019