Gŵr busnes lleol Richard Selby, Pro Steel Engineering, yn ennill yn y Gwobrau Arwain Cymru clodfawr ®

LWA Richard Selby

Datblygwyd Gwobrau Arwain Cymru ® gan gonsortiwm o sefydliadau proffesiynol, cyrff sector gwirfoddol a chyhoeddus ynghyd â chwmnïau preifat, ac maent yn ceisio adnabod, cydnabod a dathlu llwyddiant personol mewn arweinyddiaeth eithriadol yng Nghymru y mae’r consortiwm yn credu sy’n yrrwr allweddol twf economaidd yng Nghymru. 

Enillodd Richard Selby, Cyfarwyddwr a Chyd-sylfaenydd Pro Steel Engineering (safleoedd yn Nhorfaen a Caldicot) y categori Arweinyddiaeth yn y Sector Preifat (a noddwyd gan y CIPD yng Nghymru) mewn seremoni wobrwyo yn ddiweddar.

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 23rd Hydref 2019