Gwobrau Siambr Fasnach De Cymru; Cyfleoedd Ymgeisio Ar Agor

Bydd y gwobrau hyn yn dathlu llwyddiant, arfer gorau rhagorol a’r cyfraniad y mae busnesau yng Nghymru yn ei wneud i’r gymuned ehangach.  Mae amrywiaeth o gategorïau ar gael a derbynnir ceisiadau gan ymgeiswyr nad ydynt yn aelodau o’r siambr. Ni chodir tâl ymgeisio.

6 Rhagfyr 2019: Cyfle i ymgeisio yn cau

27 Ionawr 2020: cyhoeddi enwau’r sawl sydd wedi cyrraedd y rownd derfynol

5 Mawrth : Cyhoeddi’r enillwyr mewn cinio mawreddog, Neuadd y Ddinas, Caerdydd

Mwy o wybodaeth a chamau ymgeisio yma 

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 8th Hydref 2019