Cyhoeddi siaradwyr ar gyfer digwyddiad Menywod Mewn Busnes Torfaen 2019

JPG Hayley and Harry (002)     Kelly Davies Speaker WIB19

Mae’r digwyddiad yma, sydd wedi ei drefnu gan y tîm cefnogi busnes yn Economi a Mentergarwch Torfaen yng nghyngor Torfaen, ac sydd nawr yn ei 7fed flwyddyn, yn rhoi cyfle i ddathlu cyfraniad menywod i’r gymuned fusnes ac yn denu menywod o ar draws rhanbarth de ddwyrain Cymru.

Bydd y digwyddiad ar ddydd Mercher 23ain Hydref 2019  (4:30pm - 7:30pm) yng Ngwesty’r Parkway, Cwmbrân. Bydd y noson orlawn yn cynnwys rhwydweithio, te, byrddau masnach a siaradwyr ysbrydoledig - Hayley Hanson a Kelly Davies.

Mae Hayley, sy’n dod o’r canolbarth, wedi datblygu busnes sy’n cyflenwi’r unig ledr a chrwyn Cymreig ar draws y DU ac yn rhyngwladol, gan arallgyfeirio yn 2016 i gynnwys dewis o gynnyrch lledr moethus ac yna eto yn Rhagfyr 2018 i gynnwys dewis mwy fforddiadwy o gynhyrchion defnydd gydag ymyl lledr. Ei bwriad yw y bydd hi, erbyn 2021, wedi sefydlu ei hun fel cyflenwr lledr gorau’r byd, ac yn gwneud pethau hyfryd i bobl ymarferol. Yn y digwyddiad bydd Hayley’n cael ei chyfweld gan Lee Morgan, Hwyluswr Twf Busnes ym Manc NatWest am sut ddatblygodd hi ei busnes, yr heriau y bu hi’n wynebu, ethos cynaliadwyedd o fewn y busnes a’i ffocws yn y dyfodol.

Bydd y rheiny sy’n mynychu hefyd yn cael clywed gan fenyw fusnes leol, brofiadol, Kelly Davies. Bydd Kelly, a oedd yn beiriannydd arfau am 12 mlynedd yn y Llynges tra’n rhedeg ei busnes harddwch ei hun ac sy’n darlithio mewn peirianneg yng Ngholeg Crosskeys ar hyn o bryd, yn siarad am sut y mae hi wedi llwyddo o fewn y diwylliannau amrywiol yma.

Fel blynyddoedd cynt, mae’r digwyddiad hefyd yn cefnogi achos da ac eleni bydd yr holl elw o docynnau’n mynd at ganolfan rhagoriaeth arbenigol newydd ar gyfer cancr y fron yn Ysbyty Ystrad Mynach (Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan).

Mae croeso i fenywod sy’n rhedeg eu busnesau eu hunain, sy’n gweithio fel rheolwyr mewn busnes neu sefydliad neu sy’n meddwl sefydlu menter, fynychu digwyddiad Menywod mewn Busnes llwyddiannus arall.

Mae tocynnau’n £12.00 yr un (gan gynnwys TAW) ac yn dal i fod ar gael trwy http://www.southwalesbusiness.co.uk/cy/Enterprise-Zone/WomeninBusinessEvent/Women-in-Business-Event.aspx

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 11th Hydref 2019