Torfaen yn cynnal digwyddiad Menywod mewn Busnes llwyddiannus ac ysbrydoledig

WIB19 - Full Room Hayley & Lee Interview

Ar ddydd Mercher 23ain Hydref, daeth mwy na 85 o fenywod o Dorfaen a rhanbarth y de-ddwyrain i’r Cwmbran Parkway Hotel & Spa, Cwmbrân i fynychu dathliad blynyddol y fwrdeistref o fenywod mewn busnes a’r cyfraniad maent yn ei wneud i’r economi.

Roeddynt, boed wedi eu sefydlu yn eu gyrfa neu newydd gychwyn busnes newydd, yn cynrychioli amrywiaeth o sectorau gan gynnwys cyllid, gwasanaeth, cyfreithiol, manwerthu, creadigol, TG/digidol a’r diwydiant bwyd a diod.

Wedi ei drefnu gan y tîm Datblygu’r Economi a Busnes yng nghyngor Torfaen ac wedi ei agor gan Alison Ward, Prif Weithredwr cyngor Torfaen, roedd y digwyddiad, bellach yn ei seithfed flwyddyn, yn cynnig cyfle i rwydweithio, arddangos busnesau lleol, te’r prynhawn ynghyd ag amser i siopa ar nifer o stondinau masnach.

Roedd y siaradwyr yn cynnwys ffermwr a mam o dri, Hayley Hanson, sy’n rhedeg busnes ategolion lledr moethus. Cyfwelwyd yr entrepreneur ysbrydoledig a diddanol yma gan Lee Morgan, Galluogwr Twf Busnes gyda Banc y NatWest ynglŷn â sut y datblygodd ei busnes, yr heriau ar y ffordd, yr ethos o gynaliadwyedd o fewn ei busnes a’r ffocws at y dyfodol.

At hyn, clywyd gan fenyw fusnes leol brofiadol, Kelly Davies. Siaradodd Kelly,  a oedd yn beiriannydd arfau am ddeuddeg mlynedd yn y Llynges Frenhinol tra’n rhedeg ei busnes harddwch ei hun, ac sydd ar hyn o bryd yn darlithio mewn peirianneg yng Ngholeg Crosskeys, am ei thaith hi trwy fywyd a sut y mae wedi addasu a llwyddo yn y diwylliannau amrywiol hyn.

 Eleni, roedd y digwyddiad yn cefnogi’r ganolfan ragoriaeth newydd ar gyfer gwasanaethau gofal y fron yn Ysbyty Ystrad Mynach, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan.

Meddai Gaynor Wakeling, Rheolwr Datblygu Busnes gyda Datblygu’r Economi a Busnes Torfaen yn y digwyddiad “Mae hon wedi bod yn noson lwyddiannus arall a hoffwn ddiolch i bawb sydd wedi mynychu a chefnogi’r digwyddiad blynyddol hwn. Mae digwyddiadau rhwydweithio fel hyn yn un o’r amrediad eang o wasanaethau cefnogi busnes rydym yn eu cynnig.

“Cynhelir ein digwyddiad rhwydweithio Llais Busnes Torfaen nesaf ar 5ed Rhagfyr. Mae croeso i aelodau a rhai nad ydynt yn aelodau o’r clwb busnes poblogaidd hwn i drefnu lle a mynychu.”

Gorffennodd Gaynor trwy ddweud “Hoffwn annog unrhyw un sy’n rhedeg busnes neu sy’n ystyried cychwyn menter yn Nhorfaen i gysylltu â ni i drafod yr ystod o gefnogaeth y medrwn ei gynnig.”

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 30th Hydref 2019