Digwyddiad llwyddiannus arall i glwb Busnes Torfaen

PIc1event

Cynhaliwyd digwyddiad chwarterol diweddaraf y clwb rhwydweithio busnes poblogaidd, Llais Busnes Torfaen, ar ddydd Iau 19eg Medi yng Nghlwb Golff Greenmeadow, Cwmbrân.

Cafodd aelodau’r clwb a’u gwesteion digon o gyfle i rwydweithio a lluniaeth a hefyd clywon nhw gan noddwyr y noson, RPS Technology Solutions – cwmni Trosleisio mwyaf blaenllaw Cymru sy’n cynnig y diweddaraf mewn gwasanaethau telegyfathrebu.  Cyflwynodd Ron Griffiths, Cyfarwyddwr gyda RPS sy’n wedi eu lleoli yng Nghanolfan Arloesi Busnes Springboard  ~Cymru, Parc Llantarnam, Cwmbrân,  drosolwg o’r technolegau newydd ac esboniodd sut all BBCHau ddefnyddio’r rhain i gael effaith gadarnhaol  ar eu perfformiad ariannol.

Dywedodd Cadeirydd Llais Busnes Torfaen, Ashley Harkus,  Rheolwr Gyfarwyddwr yn y cwmni cyfreithiol lleol Everett, Tomlin, Lloyd and Pratt: “Mae Llais Busnes Torfaen yn cynnig cyfle gwych i fusnesau lleol i ddod at ei gilydd, rhannu syniadau a chydweithio i dyfu a ffynnu. Mae’n dda gwybod bod nifer o fusnesau a ddaeth fel gwesteion ar y noson nawr wedi ymuno.  Hoffwn hefyd ddiolch i RPS am eu cyfraniad i’r noson lwyddiannus a phleserus yma.”

Bydd digwyddiad nesaf Llais Busnes Torfaen ar ddydd Iau 5ed Rhagfyr, am 5pm yng Nghlwb Golff Greenmeadow.  Alliance Marketing Agency yw’r noddwyr ar gyfer y digwyddiad hwn a fydd yn cynnwys dau neu dri thro ar rwydweithio wedi ei hwyluso, ac yna rhwydweithio anffurfiol gyda bwffe ac adloniant gan Gôr Lleisiau Torfaen.

Yn glwb rhwydweithio poblogaidd yn ne ddwyrain Cymru, mae gan Lais Busnes Torfaen dros 70 o aelodau ac mae’n cynnig cyfleoedd i rwydweithio ac i glywed   gan siaradwyr ysbrydoledig, cylchlythyr chwarterol am ddim gyda digon o gyngor a gwybodaeth yn ogystal â chyfleoedd i aelodau hyrwyddo’u busnesau. Mae croeso i bob busnes yn y rhanbarth ymuno â Llais Busnes Torfaen .  Mae ffioedd blynyddol yn dechrau o £48.00 sy’n cynnwys 2 le ar gyfer pob aelodaeth yn y digwyddiadau chwarterol. Fel arall, gellir prynu lleoedd unigol yn y digwyddiadau am £15.00.

Ewch i: www.southwalesbusiness.co.uk                                                                                                                                                                   Ffoniwch: 01633 648644                                                                                                                                                                                                                           Ebost : mailto:%20info@southwalesbusiness.co.uk

 

 

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 30th Medi 2019