Cefnogaeth BREXIT i Fusnesau

hm-revenue-customs

Mae’r llywodraeth wedi dweud y bydd y DU yn gadael yr UE ar 31 Hydref beth bynnag fo’r amgylchiadau.

Pan fydd y DU yn gadael yr UE bydd newidiadau yn syth i’r ffordd y mae busnesau yn y DU yn masnachu gyda’r UE a allai effeithio ar eich busnes.

Gwelwch fanylion isod am y gefnogaeth sydd ar gael i fusnesau lleol mewn perthynas â masnachu gyda’r UE a datganiadau tollau, gan gynnwys webinarau, cronfa £16miliwn ar gyfer hyfforddi staff a grantiau TG.

 Paratoi ar gyfer webinar Brexit

Bydd y webinar byw yma gyda CthEM yn digwydd ar 19eg a 20fed Medi ac yn rhoi trosolwg i fusnesau’r DU sy’n ymwneud â symud nwyddau rhwng yr UE a’r DU.  Dysgwch beth sydd angen i chi wybod er mwyn parhau i fewnforio ac allforio, gan gynnwys: 

  • pam ei fod yn bwysig gwneud cais am rif Adnabod a Chofrestru      Gweithredwr Economaidd (EORI)
  • beth yw Trefniadau Syml Trosiannol
  • sut i baratoi ar gyfer gwneud datganiadau tollau
  • beth yw Datganiadau Cryno cyn Mynediad
  • sut i dalu’r Tolldal a TAW cywir.

Cewch gyfle i ofyn cwestiynau yn ystod y webinar gan ddefnyddio’r blwch testun ar y sgrin.

Rhoddir dolenni defnyddiol i wybodaeth sy’n cael ei diweddaru’n rheolaidd ar ddiwedd y webinar.

Paratowch nawr – ymunwch â’r webinar (https://register.gotowebinar.com/rt/6556129852233668609?source=Sep-HMRC-DCS-UE-1

Arian Llywodraeth

Mae arian newydd gan y llywodraeth nawr ar gael i helpu busnesau i hyfforddi staff i wneud datganiadau tollau, ac i helpu busnesau sy’n cefnogi eraill i fasnachu i fuddsoddi mewn TG. 

Gall busnesau sydd yn, neu sydd â changen yn y DU wneud cais am arian cyn i’r DU adael yr UE. 

Gall grantiau gael eu defnyddio i gefnogi:

  • Costau hyfforddi i fusnesau sy’n cwblhau datganiadau tollau, neu sy’n bwriadu gwneud yn y dyfodol.
  • Arian ar gyfer gwella TG, sydd ar gael i gyflogwyr bach a chanolig sy’n ymwneud a masnach ar hyn o bryd fel canolwr. 

Am wybodaeth bellach am y cynllun ac i wneud cais, ewch i GOV.UK.

 

.

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 6th Medi 2019