Brexit: Nawr yw'r amser i gymryd camau

Yn atodedig mae yna lythyr ar y cyd oddi wrth Ken Skates, y Gweinidog dros yr Economi a Thrafnidiaeth a Lesley Griffiths, y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig.

Yn fyr maen nhw’n eich annog yn gryf i:

- ymgysylltu a’ch rhwydweithiau busnes, cyrff a chymdeithasau masnach. Byddwch yn siŵr o gynnwys eich cyflenwyr a’r rheiny yr ydych chi’n cyflenwi iddyn nhw yn y sgyrsiau yma. Mae newidiadau  yn eich cadwyn gyflenwi ehangach neu’r sector yn debyg o gael effaith arnoch chi

- nodwch y ardystiadau newydd y mae eu hangen (e.e. Rhif EORI, Tystysgrifau Iechyd Allforio). Cewch hyd i ganllawiau Brexit ar gyfer eich busnes a chael eich Pecyn Partneriaeth: paratoi am newidiadau wrth ffin y DU ar ôl gadael y DU heb gytundeb ar wefan GOV.UK   

- sicrhau, os ydych chi’n cyflogi dinasyddion o’r UE, eu bod wedi gwneud cais i aros yn y DU trwy Gynllun Setlo’r UE

- sicrhau, os ydych chi’n trosglwyddo data personol i mewn i’r DU, eich bod yn parhau i gydymffurfio â rheoliadau RhDDC. Edrychwch ar Leaving the EU – six steps to take

- gwiriwch y gofynion rheoleiddiol ar gyfer marchnadoedd y DU a’r UE mewn perthynas â labelu, cymeradwyo a phrofi. Gwelwch y canllawiau ar Reoliadau a Safonau ar ôl Brexit

- ewch i Borth Brexit Busnes Cymru neu, cysylltwch â Busnes Cymru sy’n cynnig gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth trwy ffonio llinell gymorth Busnes Cymru ar 03000 6 03000

- ewch i wefan Paratoi Cymru  sy’n rhoi’r canllawiau diweddaraf ar newidiadau mewn prosesau i fusnesau ar draws ystod eang o ddiwydiannau gan gynnwys ffermio, pysgota a chynhyrchiant bwyd ac allforion

Mwy o wybodaeth yma 

 
Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 20th Medi 2019