Arolwyg Aeddfedrwydd Digidol Cymru 2019

Digital Maturity Welsh

Dengys canlyniadau Arolwg Aeddfedrwydd Digidol Ysgol Fusnes Caerdydd ar gyfer 2018 fod 52% o fusnesau sy’n defnyddio band eang cyflym iawn yn gweld cynnydd mewn elw.  Rydym ni eisiau dilyn y budd hwn dros amser.

 

Cwblhewch yr arolwg a darparwch gyfeiriad e-bost er mwyn derbyn sgôr aeddfedrwydd digidol yn rhad ac am ddim ar gyfer eich busnes chi.* Bydd eich barn chi yn helpu i lunio sut mae

Llywodraeth Cymru a Chyflymu Cymru i Fusnesau yn cefnogi busnesau bach i ddatblygu drwy ddealltwriaeth a gwneud y gorau o dechnoleg ddigidol.

 

FWY? Busnesau bach a chanolig (SME) sydd â hyd at 250 o weithwyr wedi’u lleoli yng Nghymru

PRYD? Mis Medi ac Hydref 2019

BLE? https://bit.ly/2YnHgRq

E: superfast@cardiff.ac.uk

 

* Bydd Sgorau Aeddfedrwydd Digidol Busnesau ar gael yn gynnar yn 2020

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 16th Medi 2019