Eleana Martyn, rheolwr cynnyrch Protect Your Gadget (Comparison Creator - Torfaen) wedi ei rhestru ar 35 o Ferched dan 35 WalesOnline

Mae WalesOnline 35 (merched dan 35) yn rhestru'r menywod a'r dynion busnes a phroffesiynol gorau yng Nghymru. Mae'n parhau i ddarparu platfform i arddangos y sêr sy'n disgleirio yn economi Cymru.

Eleana Martyn sy'n arwain datblygiad safle cymharu yswiriant teclynnau Protect Your Gadget, sydd wedi'i leoli yng Nghwmbrân, ac mae wedi dod yn llefarydd ar ran yswiriant teclynnau.

Ymunodd Ms Martyn â Comparison Creator sydd wedi ei leoli yn Nhorfaen ym mis Medi 2017 i reoli'r berthynas rhwng Protect Your Gadget a safleoedd cymharu mawr fel Gocompare.com, Moneysupermarket.com, USwitch a Money.co.uk, yn ogystal â rheoli'r darparwyr / yswirwyr. Mae perfformiad Protect you Gadget wedi cynyddu mwy na 1,000% y llynedd ac mae eisoes ar y trywydd iawn i ragori ar hynny yn 2019.

Mae Comparison Creator wedi ei leoli yng Nghanolfan Arloesi Busnes Springboard~Cymru , Llantarnam, Cwmbrân ac mae’n darparu cefnogaeth i fusnesau gwyddoniaeth a thechnoleg sy’n datblygu’n sylweddol. Mae Springboard sy’n cynnig technoleg o’r radd flaenaf, lleoliad tra hygyrch a gwasanaethau cymorth busnes heb eu hail yn cynnig diwylliant deinamig lle gall busnesau ffynnu.

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 6th Medi 2019