Mam fentrus o Dorfaen yn lansio 'Cool BEANS', gwasanaeth fan bwyd poeth ac oer

pic2

Mae Carly Hughes, mam i ddau o Abersychan, a arferai fod yn athrawes am dair blynedd ar ddeg, yn gogydd brwd sydd ag angerdd am fwyd cartref a bwyd ffres,  ac roedd ganddi freuddwyd ers ei phlentyndod i fod yn berchen ar gaffi un diwrnod.

Ar ôl mynychu ysgol Fusnes Untro Torfaen yn gynharach eleni, roedd hi'n teimlo bod yr amser yn iawn yn ystod haf 2019 i lansio ei busnes fan bwyd poeth ac oer, ac iddo enw addas iawn 'Cool BEANS'.

Erbyn hyn, mae Carly yn darparu amrywiaeth eang o fyrbrydau blasus, cacennau cartref, baguettes a brechdanau yn cynnwys rholiau cig moch poeth a chŵn poeth i gwmnïau a'u staff yn  ar yr ystadau busnes a diwydiannol o amgylch Pont-y-pŵl, Abersychan a Blaenafon. Yn ystod arolwg diweddar, mae'r busnes hefyd wedi cyflawni sgôr hylendid o 5 sydd wedi plesio Carly yn fawr iawn.

Mynychodd Carly ddigwyddiad ysgol Fusnes Untro Torfaen dros gyfnod o dridiau a drefnwyd gan dîm Economi a Mentergarwch Torfaen yng nghyngor Torfaen ac roedd yn barod i ystyried y cyngor, yr arweiniad a'r dull arloesol, ymarferol a argymhellwyd.

Meddai “Roeddwn am osgoi unrhyw ddyled fawr, sefydlu ar gyllideb ac ennill yr hyder i gymryd camau go iawn ymlaen gyda fy mreuddwyd o fod yn berchen ar gaffi. Cefais fy ysbrydoli'n fawr a chefais wefr enfawr o'r profiad. Yn ystod y digwyddiad y daeth y syniad o wasanaeth fan dosbarthu symudol ataf ac nid wyf wedi edrych yn ôl ers hynny. Ar ôl mynychu ysgol Fusnes Untro Torfaen, datblygais wefan am ddim, deuthum i adnabod pobl eraill o'r un anian a allai fy nghefnogi ar fy nhaith, cael hyd i rai syniadau ar sut i godi cyfalaf yn effeithiol a hyd yn oed cwrdd â rhywun a weithiodd gyda mi i ddatblygu'r brandio Cool BEAN nodedig. Roeddwn i wrth fy modd â'r digwyddiad hwn.”

“Er ei fod wedi bod yn brysur dros ben, dyma’r amser iawn heb os, i mi gychwyn fy musnes. Gyda'r nos rwy'n paratoi ac yn pobi'r cacennau ac yna o 6am rwy'n paratoi'r brechdanau a'r baguettes i gyd gan ddefnyddio'r llenwadau mwyaf ffres a mwyaf blasus. O 9am tan amser cinio rydw i yma ac acw'n dosbarthu gyda fy fan dosbarthu yn dangos fy mrand unigryw fy hun. "Parhaodd, “Mae'r adborth a gefais wedi bod mor gadarnhaol, ac mae'n wych clywed bod cwsmeriaid eisoes yn gwerthfawrogi'r gwasanaeth, y gwerth a'r ansawdd."

O ran cynlluniau Carly ar gyfer Cool BEANS yn y dyfodol, mae hi’n gadarnhaol ac uchelgeisiol iawn. “Rydw i eisiau datblygu’r ochr archebu ymlaen llaw dros y misoedd nesaf ac yn y pen draw, cymryd uned ar gyfer paratoi bwyd, ynghyd â staff ychwanegol i helpu.”

Dywedodd Gaynor Wakeling, Rheolwr Cymorth Busnes Adran Economi a Mentergarwch Torfaen “Rwyf wrth fy modd bod Carly wedi cael ei hysbrydoli gan ein Hysgol Fusnes Untro i sefydlu ei busnes, a'i bod wedi ystyried y cyngor a'r dull a argymhellwyd. Mae ei brwdfrydedd a'i  hymroddiad i'w busnes newydd yn amlwg ac rwy'n siŵr y bydd yn mynd o nerth i nerth. ”

Dywedodd y Cynghorydd Richard Clark, Dirprwy Arweinydd ac Aelod Gweithredol dros yr Economi, Sgiliau ac Adfywio yng Nghyngor Torfaen “Mae'n wych clywed am fusnesau newydd yn cael eu sefydlu yn Nhorfaen ac yn darparu gwasanaeth i ystadau a busnesau lleol. Dymunaf y gorau i Carly yn ei menter newydd. "

Bydd Cool BEANS yn y safleoedd yma bob bore yn ystod yr wythnos:

  • Panteg Way, Cae Polo
  • Pontnewynydd – Stad Ddiwydiannol
  • Abersychan – Stad Ddiwydiannol
  • Gilchrist Thomas - Blaenafon
  • Stad Parc Mamheilad

I gael gwybodaeth am Cool BEANS

Ffoniwch: 07875052795

 

 

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 9th Medi 2019