Busnesau Bwyd a Diod: Parhau i Baratoi ar gyfer Brexit

Mea’r sector bwyd a diod yn rhan hynod bwysig o economi Cymru, gyda llawer o’r masnach yn delio gyda gwledydd yr UE.

Mae llythyr ar y cyd gan Lesley Griffiths, gweinidog dros yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig ac Andy Richardson, Cadeirydd Bwrdd Diwydiant Bwyd a Diod Cymru, yn annog holl fusnesau bwyd a diod Cymru i barhau i baratoi ar gyfer Brexit.

I wneud hynny, maent yn amlygu’r sianelau canlynol, a all gynnig cymorth i fusnesau:

  • Mae gwefan Busnes Cymru yn rhoi cyngor cyfreithiol gan Lywodraeth y DU ar sut y gall busnesau baratoi orau ar gyfer Brexit, ynghyd â phecyn hunan-asesu i fesur pa mor barod ydych chi ac i gynnig cymorth ac arweiniad pellach. Mae cyngor ar gael hefyd gan Linell Gymorth Busnes Cymru drwy ffonio 03000 6 03000, neu gallwch gadw i fyny gyda datblygiadau ar Twitter neu drwy gofrestru i dderbyn cylchlythyr digidol Bwyd a Diod Cymru.

  • Mae Prosict Cywain yn cynnig pecyn hunan-asesu diagnostig i fusnesau bwyd a diod, ynghyd â chyngor wedi ei bersonoleiddio. I ddefnyddio’r gwasanaeth hwn, ebostiwch cywain@menterabusnes.co.uk.

  • Mae gwefan Paratoi Cymru yn rhoi’r arweiniad diweddaraf ar newidiadau proses ar gyfer busnes mewn amrywiaeth eang o ddiwydiannau, gan gynnwys ffermio, pysgota a chynhyrchu bwyd ac allforio.

  • Mae gwefan Llywodraeth y DU yn cysylltu i wybodaeth ychwanegol gan DEFRA a HMRC (e.e. Rhif EORI, Tystysgrifau Iechyd Allforio).

I’r sawl sydd angen gwneud cais am statws preswylydd sefydlog ar ôl Brexit, darllenwch y cyngor ar wefan Paratoi Cymru

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 30th Medi 2019