Cyfarfod â'r gweinidogion – Flamgard yn chwifio'r faner ar gyfer y sector MBaCh lleol

Yn ddiweddar, croesawodd Flamgard Calidair weinidogion y llywodraeth a chynghorwyr awdurdodau lleol i'w bencadlys a'i gyfleuster cynhyrchu yn Ne Cymru.

Fe wnaeth Lee Waters, Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth; Dawson Evans, Arweinydd Grŵp yr Economi, Diwylliant ac Adfywio;  Anthony Hunt, Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen a Dave Leech, Pennaeth yr Economi a Sgiliau yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen dreulio amser gyda staff Flamgard ar y safle i drafod y sector busnesau bach a chanolig lleol.

Cafodd y grŵp ei dywys o amgylch gan Steve Edwards, Rheolwr Gyfarwyddwr Flamgard. Wrth sôn am yr ymweliad, dywedodd Steve:

“Mae Flamgard bob amser wedi ymdrechu i chwarae rhan weithredol yn y gymuned, felly rydym bob amser yn hapus i groesawu aelodau awdurdodau lleol a gweinidogion y llywodraeth. Gwnaethom drafod cryfderau'r sector busnesau bach a chanolig yn ein hardal, a'r hyn y gallwn ei wneud i roi mwy o gefnogaeth. Rwy'n falch o ddweud mai cynhyrchiol iawn oedd y sgyrsiau a gawsom! ”

Mewn partneriaeth ag awdurdodau lleol a busnesau lleol blaengar eraill, mae Flamgard yn ystyried helpu i greu rhaglen brentisiaeth a arweinir gan ddiwydiant ar gyfer y rhanbarth i helpu pobl ifanc i ddatblygu sgiliau, a hybu arloesedd a chynhyrchedd yn Ne Cymru.

 

Mae Flamgard Calidair yn cynhyrchu offer HVAC pwrpasol o ansawdd uchel i'w ddefnyddio ledled y byd. Mae'r cwmni, sydd wedi'i leoli yn Ne Cymru, yn falch o'i lwyddiant o ran dod â chynhyrchion Cymru i'r farchnad ryngwladol.

www.flamgard.co.uk

 

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 12th Medi 2019