Richard Selby, dyn busnes o Dorfaen yw'r Cymro cyntaf i gael ei gynnwys ar restr Cymdeithas Menter

Richard Selby o Bont-y-pŵl yw’r Cymro cyntaf i gael ei gynnwys ar restr Cymdeithas Menter Ymddiriedolaeth y Tywysog, Mae cyfarfwyddwr Pro Steel Engineering wedi ymuno ag arweinwyr busnes o gwmnïau gan gynnwys easyJet, Pret A Manger a Dixons Carphone & Talk Talk.

 

Mae’r gymdeithas yma o fentrwyr mwyaf blaenllaw'r DU yn gweithio i alluogi Ymddiriedolaeth y Tywysog i gyrraedd mwy o bobl ifanc trwy drosglwyddo eu profiad a’u harbenigedd - ac ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o fentrwyr.

 

Dechreuodd Richard Pro Steel Engineering yn 2012. Ers hynny, mae e wedi adeiladu cwmni rhyngwladol gwerth miliynau o bunnoedd ac mae’n awyddus i roi rhywbeth yn ôl i gymunedau lleol.

 

Mae’n un o Noddwyr Ymddiriedolaeth y Tywysog yn ogystal â bod yn aelod o Fforwm Menter y CBI, Sefydliad y Cyfarwyddwyr ac yn un o sylfaenwyr Fforwm Economaidd Strategol Torfaen o blith nifer.

 

Dywedodd: “Rwy’n falch iawn o gael fy nghynnwys yn Rhestr Cymdeithas Menter Ymddiriedolaeth y Tywysog gydag enwau eraill mor bwysig. Roeddwn i bob amser yn gwybod y byddwn i, pe bawn i mewn sefyllfa roi rhywbeth yn ôl, yn gwneud fy ngorau posibl.”

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 11th Medi 2019