Mae ACAS yn cynnal gweminarau Coronavirus ar-lein ar gyfer cyflogwyr.

ACAS logo

Mae'r gweminarau yn darparu cyngor ymarferol i gyflogwyr i helpu rheoli effaith coronafirws yn y gweithle, a gallwch gofrestru i wylio eu recordiad gweminar diweddaraf.

Gallwch hefyd ymuno ag arbenigwyr ACAS bob dydd Gwener am 10.30yb i sgwrsio'n fyw ar Twitter am eich cwestiynau neu bryderon ynghylch coronafirws (COVID-19) a:

• amser bant o'r gwaith

• talu

• gweithio o bell

• pa gamau y gallwch eu cymryd i leihau ei ymlediad

Anfonwch eich cwestiynau ymlaen llaw i @acasorguk gan ddefnyddio'r hashnod #AskAcas

https://www.acas.org.uk/

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 20th Ebrill 2020