Cyhoeddi pecyn cymorth gwerth biliwn o bunnoedd i gwmnïau arloesol sy'n cael eu taro gan COVID-19

Bydd busnesau yn y DU sy’n gwthio arloesi a datblygiad yn derbyn cymorth i lywio trwy gyfnod y coronafeirws gyda phecyn cymorth gwerth £1.25 biliwn gan y llywodraeth.

Mae’r pecyn yn cynnwys cronfa fuddsoddi gwerth £500 miliwn i gwmnïau uchel eu twf sy’n cael eu heffeithio gan yr argyfwng, sy’n cynnwys arian gan y llywodraeth a’r sector preifat.  Bydd BBChau sy’n canolbwyntio ar ymchwil a datblygiad yn elw o grantiau a benthyciadau gwerth £750 miliwn.

Dywedodd Canghellor y Trysorlys, Rishi Sunak y byddai’r cymorth yn sicrhau bod cwmnïau yn rhai o sectorau mwyaf bywiog economi’r DU – yn amrywio o dechnoleg i wyddorau bywyd – yn cael eu hamddiffyn yn ystod yr argyfwng fel y gallan nhw barhau i ddatblygu cynnyrch newydd arloesol a helpu twf yn y DU.

Mae’r pecyn cynhwysfawr yn cynnwys cynllun benthyciadau £500 miliwn i gwmnïau uchel eu twf (Future Fund) a £750 miliwn o gefnogaeth i fusnesau bach a chanolig sy’n canolbwyntio ar ymchwil a datblygiad.

Am ragor o wybodaeth am y pecyn cymorth, cliciwch yma

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 22nd Ebrill 2020