Busnes Cymru: Gweminarau dyddiol yn cael eu lansio i helpu i gefnogi busnesau

Mae Busnes Cymru yn cynnal cyfres o weminarau a digwyddiadau arlein wedi eu anelu at fusnesau bach a chanolig a effeithir gan y pandemig COVID-19. Bydd y rhain yn cael eu cyflwyno gan gynghorwyr busnes arbenigol Busnes Cymru a byddant yn rhoi cyfarwyddyd ar amrywiaeth eang o bynciau. Cliciwch ar y dolennau isod i ddysgu rhagor am pryd y bydd y rhain yn digwydd a sut i drefnu lle 

  • Covid-19 a’ch Busnes: Trethi a Hunanasesu
  •  
  • Covid-19 a’ch Busnes: Materion AD yn ystod Covid 19

 

  • Covid-19 a’ch Busnes: Adfer a Thwf, cynllunio masnachu ar ôl y Coronafeirws

 

  • Covid-19 a’ch Busnes: Cael hyd i Gyllid Busnes

 

  • Covid-19 a’ch Busnes: Arallgyfeirio (Gweminar)

 

  • Covid-19 a’ch Busnes: Trafod gyda Chyflenwyr a Chwsmeriaid

 

  • Covid-19 a’ch Busnes: Llif Arian mewn Argyfwng

Yn ystod y gweminarau, bydd pawb yn cael cyfle i gymryd rhan mewn sesiwn holi ac ateb fyw drwy anfon eu cwestiynau at y cyflwynwyr.

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 17th Ebrill 2020